Burs Başvuru Kriterleri

• Yurt içindeki devlet üniversitelerinde lisans öğrencisi olanlar / özel üniversitelerde %100 burslu öğrenim görenler / ailesinden birini (anne/baba) depremde kaybetmiş özel üniversitede burssuz öğrenim gören öğrenciler,

• Ailenin ikamet ettiği evin ağır hasarlı ya da yıkılmış olanlar (belediye veya e-devletten belgelenmesi koşuluyla),

• Her aileden yalnız bir üniversite düzeyindeki öğrenci burs başvurusunda bulunabilir.